Ambassadeur Steunpunt Eenzaamheid, Sonja Brankenhof

Sonja Brakenhoff

Na op verschillende afdeling op het terrein, dat vroeger Duin en Bosch heette, gewerkt te hebben, werk ik inmiddels ongeveer 17 jaar als ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij de ouderenzorg van de regio Midden-Kennemerland. Sinds 2018 is Dijk en Duin een onderdeel van Parnassia geworden.

Ons team ouderenpsychatrie onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met psychische aandoeningen. Er is aandacht voor de complexe wisselwerking tussen lichamelijke ziekten, medicatie, verouderen, levensfase en psychische problematiek.

Als ambulant verpleegkundige komen wij hoofdzakelijk bij de ouderen thuis en hebben o.a. veel te maken met levensfaseproblematiek, waarbij eenzaamheid vaak een grote rol speelt. Een onderdeel van ons werk is vooral om goed te blijven kijken wat iemand nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen en wat kunnen we inzetten om dit haalbaar te maken. Voor eenzaamheid wordt geen indicatie afgegeven om te kunnen wonen in een woonzorgcentrum dus zullen we dit thuis moeten blijven beoordelen.

Door eerder contacten met Welzijn Castricum werd ik gevraagd of ik ambassadeur eenzaamheid voor de GGZ zou willen zijn. Ik hoop als ambassadeur samen met mijn collega’s een signalerende functie te hebben om ook deze doelgroep in beeld te krijgen. Verbindingen kunnen maken met verschillende organisaties in deze regio. Onze doelgroep woont dichterbij dan we denken!!

Scroll naar boven