Ambassadeurs Steunpunt Eenzaamheid, Blanda de Beer

Blanda de Beer

“Vanuit mijn ervaringen en contacten in het bestuur van de wijkvereniging Schoorl-Oost, mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein en mijn coördinatorschap van het Repair Café Schoorl/Groet hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het signaleren van eenzaamheid in onze gemeente. Ik kan niet alle eenzaamheid oplossen, maar hoop wel door mijn gesprekken en contacten met mensen een bescheiden bijdrage te kunnen leveren”.

Scroll naar boven