"Het Steunpunt Eenzaamheid Heiloo is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."