"Het Steunpunt Eenzaamheid Castricum is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."

Eenzaamheid komt vaker voor dan je denkt! Ook in Castricum. Wist je dat;

  • Een toenemend aantal mensen, zowel ouderen als jongeren, zich eenzaam voelt,
  • 8% van de mensen in Castricum zich ‘sterk’ eenzaam voelt en 38%, zich ‘wel eens’ eenzaam voelt?
  • Van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 44,3% zich in zekere mate eenzaam voelt, 6,6% voelt zich ernstig eenzaam.


Lees hier het Themarapport Eenzaamheid Jongvolwassenmonitor van GGD Noord Holland Noord 2017


Meer weten over eenzaamheid? 

Eenzaamheid kenmerkt zich door gemis en teleurstelling

Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is dan gewenst (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).

Eenzaamheid kan emotioneel of sociaal zijn

Er zijn twee soorten eenzaamheid (van Tilburg, 2007):

Emotionele eenzaamheid

Als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).

Sociale eenzaamheid

Als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.


Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD-en, CBS en RIVM; bewerkt door het RIVM