"Het Steunpunt Eenzaamheid Castricum is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."