"Het Steunpunt Eenzaamheid Bergen is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."