"Het Steunpunt Eenzaamheid Bergen is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."

EEN-zaam-heid
Om het woord in positiviteit te trekken zou ik zeggen
EEN= allemaal
Zaam= samen
Heid= verbonden
MEER hoeft niet
Elkaar ont-moeten en ieder in zijn eigen waarde laten en elkaar aanvullen, op welk gebied dan ook. Dat is wat mag ontstaan en al ontstaat bij Tante Bep in Groet