"Het Steunpunt Eenzaamheid Bergen is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."

'Als conciërge, op een middelbare school, ben ik voor veel leerlingen een bekend gezicht en veelal het eerste aanspreekpunt. Hierdoor sta ik dichtbij de leerlingen en signaleer ik gelukkig veel leuke kanten van het leven, maar ook de moeilijke kanten. Eenzaamheid is daar onderdeel van. Mijn doel is het taboe doorbreken en samen komen tot een oplossing.'