"Het Steunpunt Eenzaamheid Bergen is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."

Onze ambassadeurs zijn mensen met een groot netwerk in de gemeente Bergen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Zij verbinden zich aan het steunpunt eenzaamheid en zorgen zo voor; 

  • Meer bekendheid over eenzaamheid
  • Meer bekendheid voor het steunpunt
  • Warme doorverwijzingen naar het steunpunt eenzaamheid 

Wij bedanken onze ambassadeurs voor hun betrokkenheid en inzet! 

Maak kennis met onze ambassadeurs

“Vanuit mijn ervaringen en contacten in het bestuur van de wijkvereniging Schoorl-Oost, mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein en mijn coördinatorschap van het Repair Café Schoorl/Groet hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het signaleren van eenzaamheid in onze gemeente. Ik kan niet alle eenzaamheid oplossen, maar hoop wel door mijn gesprekken en contacten met mensen een bescheiden bijdrage te kunnen leveren”.

EEN-zaam-heid
Om het woord in positiviteit te trekken zou ik zeggen
EEN= allemaal
Zaam= samen
Heid= verbonden
MEER hoeft niet
Elkaar ont-moeten en ieder in zijn eigen waarde laten en elkaar aanvullen, op welk gebied dan ook. Dat is wat mag ontstaan en al ontstaat bij Tante Bep in Groet

'Als conciërge, op een middelbare school, ben ik voor veel leerlingen een bekend gezicht en veelal het eerste aanspreekpunt. Hierdoor sta ik dichtbij de leerlingen en signaleer ik gelukkig veel leuke kanten van het leven, maar ook de moeilijke kanten. Eenzaamheid is daar onderdeel van. Mijn doel is het taboe doorbreken en samen komen tot een oplossing.'

Door mijn werk als kapster, met een salon waar mensen van 0 tot 80 komen wordt natuurlijk veel gepraat over allerlei onderwerpen. Eenzaamheid komt daar best wel vaak naar voren.
Hoe mooi zou het zijn als we daarin iets kunnen betekenen, voor en  met elkaar.

Met mijn bijna 25 jaar ervaring als zomerkampcoordinator en 20 jaar als jongerenwerker ben ik voor veel mensen uit Groet en Schoorl een bekend gezicht. De bewoners stappen makkelijk op mij af, waardoor we een gesprek kunnen aangaan over de leuke dingen in het leven maar ook over hun eenzaamheid. Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan dit belangrijke thema en hoop daarmee eenzaamheid bespreekbaarder te maken. Alleen al het bespreekbaar maken van het onderwerp Eenzaamheid is al een winst.