"Het Steunpunt Eenzaamheid Bergen is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."

Onze ambassadeurs zijn mensen met een groot netwerk in de gemeente Bergen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Zij verbinden zich aan het steunpunt eenzaamheid en zorgen zo voor; 

  • Meer bekendheid over eenzaamheid
  • Meer bekendheid voor het steunpunt
  • Warme doorverwijzingen naar het steunpunt eenzaamheid 

Wij bedanken onze ambassadeurs voor hun betrokkenheid en inzet! 

Maak kennis met onze ambassadeurs

“Vanuit mijn ervaringen en contacten in het bestuur van de wijkvereniging Schoorl-Oost, mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein en mijn coördinatorschap van het Repair Café Schoorl/Groet hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het signaleren van eenzaamheid in onze gemeente. Ik kan niet alle eenzaamheid oplossen, maar hoop wel door mijn gesprekken en contacten met mensen een bescheiden bijdrage te kunnen leveren”.

Door mijn werk als kapster, met een salon waar mensen van 0 tot 80 komen wordt natuurlijk veel gepraat over allerlei onderwerpen. Eenzaamheid komt daar best wel vaak naar voren.
Hoe mooi zou het zijn als we daarin iets kunnen betekenen, voor en  met elkaar.

'Als conciërge, op een middelbare school, ben ik voor veel leerlingen een bekend gezicht en veelal het eerste aanspreekpunt. Hierdoor sta ik dichtbij de leerlingen en signaleer ik gelukkig veel leuke kanten van het leven, maar ook de moeilijke kanten. Eenzaamheid is daar onderdeel van. Mijn doel is het taboe doorbreken en samen komen tot een oplossing.'